Waarom bieden wij gratis diensten aan?

Gratis - Breng meer waarde dan verwachtWaarom bieden wij gratis diensten aan? Sinds ik mijn boek “Winnen van inbrekers” gratis ter beschikking stel aan zij die inschrijven op onze website krijg ik regelmatig reactie in de trend van: “Waarom geef je al die kennis gratis weg?”. Als ondernemer vind ik het belangrijk om open te informeren over de raakvlakken tussen onze business en de leefwereld van bezoekers op onze website. Onze tips worden door veel mensen dan ook als waardevol ervaren. Wij hebben van een aantal lezers van ons tips mogen vernemen dat ze geholpen hebben, mogelijks werd een inbraak of schade vermeden.

Het leveren van meer waarde dan u verwacht maakt deel uit van onze visie, een visie die erop gericht is een buitengewone dienstverlening te brengen die elke verwachting overstijgt. Door het gratis aanbieden van diensten dragen wij bij tot het realiseren van deze doelstelling. Wij vinden het uiterst belangrijk dat wat we gratis aanbieden ook van waarde is voor hij die het ontvangt. Bovendien vinden wij het de ultieme manier om met veel mensen in aanraking te komen. Het voordeel dat mensen geheel vrijblijvend van onze kennis en expertise kunnen proeven maakt communicatie met ons bedrijf laagdrempelig. Onze gratis diensten vormen voor vele mensen een inspiratiebron die ze graag delen met hun vrienden en dierbaren, want aan een veilige samenleving moeten we samen werken.
Reactie plaatsen