Is een terreinbeveiliging ook een alarmsysteem?

Is een terreinbeveiliging ook een alarmsysteem?

Vele bedrijven zien de noodzaak in om hun beveiliging aan te scherpen en grijpen daarvoor naar oplossingen voor terreinbeveiliging. Het alarmeren wanneer iemand zich ongevraagd toegang verschaft tot jouw terrein is uiteraard een prima beslissing. Het investeren in een terreinbeveiliging loont altijd, tenzij … 

Valt terreinbeveiliging onder de toepassing van de wet van 10 april 1990?

De wet van 10 april 1990 regelt de private veiligheid en bijzondere veiligheid en staat beter bekend als de Wet Tobback of de Wet Alarmsystemen. Deze wetgeving bepaalt de voorwaarden waaraan bedrijven, hun infrastructuur en hun personeel, moeten voldoen als ze diensten aanbieden aan derden die betrekking hebben op de conceptie (ontwerp), de plaatsing (installatie), het onderhoud of de herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales.

FOD Binnenlandse Zaken regelt ook terreinbeveiligingDe wet bepaalt dat de bedoelde alarmsystemen en alarmcentrales die systemen en centrales zijn bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen, om brand, gaslekken of ontploffingen te voorkomen of vast te stellen of om, in het algemeen, noodsituaties waarin personen verkeren vast te leggen.

De FOD Binnenlandse Zaken, die over de uitvoering van deze wetgeving waakt, bevestigde onlangs nog dat:

Aangezien terreinbeveiliging bestemd is om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen valt dit onder de definitie van een alarmsysteem en moet u dus erkend zijn als beveiligingsonderneming om dit te plaatsen, te ontwerpen, te onderhouden of te herstellen.

Wat zijn de gevolgen als ik werk met een installateur die niet erkend is?

Indien u een terreinbeveiliging laat plaatsen door een installateur die niet voorafgaandelijk erkend werd door de FOD Binnenlandse Zaken dan loopt u het risico uw investering volledig teniet te doen. Want, de politie zal in dergelijk geval vorderen dat het systeem buitendienst gesteld zal worden waardoor het bijgevolg geen nieuwe inbraakpoging kan signaleren. Ook kunnen ze de afbraak van het systeem bevelen!

Het doet er verder niet toe of het systeem geplaatst werd door een niet erkende onderneming en vervolgens door een erkende alarminstallateur gekoppeld wordt aan uw alarmsysteem voor binnenbeveiliging. Immers is ook de conceptie onderworpen aan diezelfde verplichte erkenning, maar ook het uitvoeren van onderhoud en herstellingen.

Maak dus een veilige keuze en werk steeds met een erkende alarminstallateur. Vraag daarom steeds bij aanvang van de gesprekken hun erkenningsnummer als beveiligingsonderneming uitgevaardigd door de FOD Binnenlandse Zaken. U erkent zo’n nummer aan de typische notatie die enkel uit cijfers bestaat (00 0000 00). Het is mogelijk de meest recente lijst van erkende beveiligingsondernemingen online te raadplegen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen