Belastingvermindering voor beveiliging van woningen
24 april 2014 

Belastingvermindering voor beveiliging van woningen

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraakbeveiliging over aan de gewesten. Zij zullen dus in de toekomst bepalen welke fiscale voordelen aan de uitgaven voor inbraakbeveiliging verbonden zijn. Tot zolang een gewest er niet anders over beslist, blijft de bestaande regeling doorlopen. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand bedraagt 30% van de gedane uitgaven met een maximum van € 760 per woning (uitgaven gedaan in 2014 / aanslagjaar 2015).

Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering?

Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering moet je volle eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning zijn. Het is niet nodig dat je de woning ook zelf betrekt. Je kunt de belastingvermindering ook krijgen voor de woningen die je verhuurt.

Ik ben alleen huurder van mijn woning, kan ik een belastingvermindering krijgen als ik de woning laat beveiligen?

Ja, je kunt de belastingvermindering krijgen als jij de facturen betaald en wanneer deze facturen op uw naam staan. Het feit dat je de woning slechts voor een gedeelte van het belastbare tijdperk heeft gehuurd, heeft geen invloed. Hetzelfde geldt indien u de woning niet meer huurt op het ogenblik van de betaling van de facturen. In elk geval moet je huurder zijn op het ogenblik dat jij je voor de uitvoering van de werken op vaste en definitieve wijze verbindt ten opzichte van de aannemer.

Moet men rekening houden met het bedrag van de factuur BTW inbegrepen of niet?

Het bedrag waarmee je rekening moet houden voor de berekening van de belastingvermindering is het bedrag inclusief BTW.

Welke investeringen worden in aanmerking genomen?

Voor inbraakbeveiliging zijn dit:

  • specifiek inbraakwerend glas
  • specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slot-, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals ramen, deuren, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
  • motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten waarbij voor slechts 15% van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen wordt voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30%
  • gepantserde deuren
  • alarmsysteem
  • camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

Voor welke elementen van het alarmsysteem kan een belastingvermindering worden verkregen?

Je kunt een belastingvermindering bekomen voor de het alarmsysteem zelf en alle onderdelen verbonden met het alarmsysteem. Ook de uitgaven betreffende de abonnementskosten voor aansluiting op een meldkamer komen in aanmerking mits deze meldkamer vergund werd door de FOD Binnenlandse Zaken.

Zijn er voorwaarden waaraan de aannemer dient te voldoen?

Enkel alarmsystemen geïnstalleerd door een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende beveiligingsonderneming komen in aanmerking.

Over de schrijver
Reactie plaatsen