Hoe is het verloop van een inbraak?

Uit verschillende studies blijkt dat inbrekers zeer moeilijk te stoppen zijn. Als een poging mislukt, probeert men gewoon langs een andere toegang aan hetzelfde object of probeert men dezelfde dan/nacht nog bij een andere object te scoren. Maar liefst 72% van de daders kiest een ander slachtoffer als het niet lukt om het aanvankelijk gekozen target binnen te dringen.

Maar [tweetquote]wist u dat een inbraak steeds verloopt volgens een vast schema?[/tweetquote] Het verloop van een inbraak wordt dikwijls weergeven als de PIVA-al-re theorie of de VIBAG theorie. Beide sluiten erg nauw aan bij elkaar en omschrijven zowat hetzelfde verloop van een inbraak.

De voorbereiding (V)


Planning bij het verloop van een inbraakBij quasi elke inbraak wordt een voorbereiding voorzien. Deze kan zeer beperkt zijn doch ook maanden in beslag nemen. Een verkennend kijkje behoort tot de mogelijkheden. Het ligt in de bedoeling van de dader om maximale informatie met betrekking tot de actie te verzamelen. Deze hoeft niet noodzakelijk ter plaatse ingewonnen te worden. Het correct analyseren van talrijke informatiebronnen zal de inbreker zeer bruikbare gegevens opleveren. Wij denken hierbij aan:
  • kranten
  • afwezigheidsaanduidingen
  • antwoordapparaten
  • sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, ...
  • Google Streetview
  • inzetten van drones

Bij de voorbereiding maakt de inbreker ook een nauwkeurige afweging van de verschillende variabelen zoals seizoen, dag, tijdstip, plaats, omgeving, werkwijze en tools. Ook houdt hij rekening met de criteria pakkans, buit, toegankelijkheid en vluchtroute. Bij de voorbereiding van de inbraak blijkt de belangrijkste keuzecriteria de pakkans te zijn. Bij het in kaart brengen van het verloop van een inbraak vormt deze planning de eerste stap. De inbreker wil immers rustig en ongestoord werken en niet gezien of gevat worden. Hij is op zoek naar de gelegenheid!

Het inbraakmoment (I)


Dit is de start van elke eigenlijke actie. De inbreker gaat tot de daad over. Hij overwint de fysische hindernissen en dringt het object binnen. Hij verschaft zich toegang via de geplande route en tracht dit te doen met een minimum aan lawaai te veroorzaken, niet in het zich van voorbijgangers te opereren en door buiten het bereik van camera's te blijven. Op deze stap in het verloop van een inbraak kan uzelf bepalend ingrijpen door de lat hoger te leggen dan deze bij uw buren.

Het verzamelen van de buit (B)


Dief verzamelt buit bij het verloop van een inbraakIs de tijd die nodig is voor het opzoeken, bijeenbrengen en wegnemen van de buit. Al naargelang de interessesfeer van de inbreker zal de omvang van de buiten bijkomende aandacht vergen voor het vervoer ervan. [tweetquote]Ongeveer de helft van de daders blijft nog geen 10 minuten in het object[/tweetquote] en ruim 57% doorzoekt gang het object? Bij de eerder professionele inbreker zal het verloop van een inbraak goed in kaart gebracht zijn, dus ook de wijze van verzamelen in functie van de beoogde buit. De aard van de buit zal onmiskenbaar een impact hebben op de volgende fase, namelijk de aftocht.

De aftocht (A)


De tijd nodig om weer weg te komen, liefst met de gestolen goederen. Hierbij zal de inbreker rekening houden met dezelfde beoordelingscriteria als deze van de inbraak. Dit is de laatste fase van het verloop van een inbraak.

Het gebruik van de goederen (G)


Gebruik van de buit of heling ervan is in feite geen fase meer van de eigenlijke inbraak. Veeleer wordt dit beschouwd als een gevolg ervan. Het completeert wel het diefstalfenomeen.
Reactie plaatsen