Gebouwbeveiliging beperkt de tijd om buit te scooren

Gebouwbeveiliging, de oplossing ter vrijwaring van uw levensgenot


GemoedsrustDe reden waarom je gebouwbeveiliging toepast kan voor iedereen verschillend zijn, het doel meestal niet!

Het is onze overtuiging dat krachtige beveiligingsconcepten bijdragen tot de bescherming van het levensgenot dat elk individu geniet. Dat levensgenot is immers de vrucht van alle inspanning die jij als persoon hebt gemaakt om te staan waar je staat. [tweetquote]Het is van grote waarde je verworden levensstijl te vrijwaren[/tweetquote]. Geborgenheid, of het gevoel dat je veilig bent, is een voorwaarde om je gelukkig te voelen en maximaal te renderen, dit zowel in je private, je sociale als je zakelijke omgeving.

De vier maatregelen die uw beveiliging optimaliseren


Een goed beveiligingsplan wordt enkel bereikt bij het optimaal afstemmen op elkaar van zowel de organisatorische maatregelen, de bouwkundige maatregelen, de elektronische maatregelen als de meldingsmaatregelen. Deze vier mogen nooit los van elkaar gezien worden. Indien immers één van deze elementen niet in een totaalplan wordt meegenomen, bestaat de kans dat de andere maatregelen het beoogde effect niet halen en de bedachte oplossing niet optimaal functioneert.

Beveiligingsplan voor gebouwbeveiligingOrganisatorische maatregelen dragen bij tot het verminderen van het schaderisico, zij vormen de basis tot succes. Door zelf in de actie te treden en je eigen doen en laten door de bril van een inbreker te bekijken kom jij zelf al snel tot het inzicht dat je het soms erg makkelijk maakt voor dieven. Door op een georganiseerde wijze deze kleine gewoonten aan te passen en nieuwe gewoonten vast te leggen wordt het belangrijkste doel van een dergelijke maatregel bereikt, namelijk het verlagen van je risico tegen geen kostprijs.

Bouwkundige aanbevelingen zijn van situatie tot situatie zeer verschillend. De meest gekende zijn goed hang- en sluitwerk. Bij bepaalde risico's kunnen ook rolluiken, rolhekken en inbraakwerend glas geadviseerd of voorgeschreven worden. Er bestaat momenteel een heel gamma producten om uw risico beter bouwkundig te beveiliging. Het maakt de keuze er niet eenvoudiger op. Wist u dat u beroep kan doen op de diensten van de preventieadviseur van uw lokale politie of gemeente?

De elektronische maatregelen die daaruit voortvloeiende meldingsmaatregelen zijn alle elektronische middelen die kunnen bijstaan tot het voorkomen of het beperken van schaderisico's. Uiteraard kunnen deze elektronische middelen ook aangewend worden of tot doel hebben om de schades te registreren en vast te leggen om nadien aan te wenden bij het onderzoek door politionele overheidsdiensten met het oog op het recupereren van goederen. Als er ondanks organisatorische en bouwkundige maatregelen toch een inbraak wordt gepleegd, of een poging daartoe, zullen deze installaties dit signaleren en/of registreren.

Onze oplossingen voor uw gebouwbeveiliging


Het toepassen van binnenbeveiliging, gebouwbeveiliging, is dus met andere woorden het beperken van de tijd dat inbrekers krijgen om hun buit te verzamelen door signaleren van hun aanwezigheid zodat er gepast kan gereageerd worden ter voorkoming van een grotere inbraakschade.

Voor uw gebouwbeveiliging zijn verschillende oplossingen mogelijk:
  • een inbraak alarmsysteem (IAS), dat middels detectietoestellen de inbreker zal waarnemen om dit vervolgens te melden met het oogmerk snel een reactie ter plaatse te krijgen en inbrekers bijgevolg niet heel de nacht kunnen 'shoppen' in de winkel van uw leven,
  • een camera bewakingssysteem (CBS), perfect als aanvulling op een schrikdraad beveiligingssysteem om de geconstateerde alarmmeldingen ook tot een snelle reactie ter plaatse te laten leiden. De toepassing van thermische camera's met intelligente detectie en beeldverwerking via een meldkamer behoren hier ook tot de mogelijkheden, maar werken enkel op vlak van detectie en reactie, zonder actief bij te dragen aan het weren van potentiële inbrekers,
  • een toegangscontrole systeem (TCS), een ultieme aanvulling voor bedrijven en organisaties die op een gecontroleerde wijze hun medewerkers toegang willen verschaffen op de tijdstippen die vastliggen. De combinatie van flexibiliteit en vrijheid met toezicht en controle maakt dat ook u weet wie, wat, waar, wanneer doet.


  • Zoals u opmerkt, beveiliging is een specialiteit waarbij enkel buitengewone resultaten kunnen geboekt worden door het inschakelen van experten met veel ervaring binnen hun vakgebied. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in huis als het gaat over de beveiliging van risico-objecten.

   Treed in de actie! Vul onderstaand formulier in en wij zorgen ervoor dat u meerwaarde zal genieten bij ons advies over gebouwbeveiliging.

   [gravityform id="7" title="false" description="false"]
Reactie plaatsen