Voordenkers in beveiliging

Een voordenker in beveiliging

Als voordenkers in beveiliging bieden wij oplossingen die eerder actief dan passief zijn, oplossingen die eerder preventief dan correctief zijn. Schrikdraadbeveiliging, mistbeveiliging en UV markering met forensisch DNA materiaal zijn slechts enkele van onze buitengewone beveiligingstechnieken die wij als experts beheersen. Maar ook de meer conventionele beveiligingsmiddelen zoals binnenbeveiliging, inbraak alarmsystemen, camerabewaking en toegangscontrole weten wij optimaal in balans te brengen met de noden van elke klant.

Meestal wordt de noodzaak om te beveiligen pas duidelijk als het kalf verdronken is, dus te laat. “Voordenken” over hoe en wat te beveiligen is een absolute noodzaak voor iedereen die kostbaarheden, goederen of mensen wil beschermen.

Wij stammen af van de god Thor

Thorsec heeft haar naam ontleende uit de samenvoeging van Thor, de god van de donder in de Germaanse mythologie en het morfeem “sec” van het Engelse woord security, wat staat voor beveiliging.

Wij stammen af van de god Thor. De god Thor werd opgevoed door twee bliksemgeesten, genaamd Vingir en Hlora. Hij groeide uit tot een enorme man, bijna een reus, en beschikte daardoor over bijzonder veel kracht. Zijn innerlijke kracht werd daarenboven nog eens versterkt door Mjöllnir, zijn hamer. In de mythologische leer staat hij bekend als ordeschepper tegenover de chaos. Ondanks zijn woeste uiterlijk was hij zeer populair bij de mensen, dit was omdat hij ook aanzien werd als eerlijk en dapper maar hij stond ook bekend voor geborgenheid en bescherming van het gezin en het huiselijk leven.

Naar analogie met de mythologie staat ook Thorsec voor diezelfde geborgenheid en bescherming van het gezin. Om dit doel te bereiken zal het beveiligen centraal staan. Onze oplossingen zijn krachtig en actief, maar bovenal gaan ze gekenmerkt door een bijzondere kracht van orde, een orde die aan elk individu geborgenheid biedt. Een geborgenheid die noodzakelijk is om tot maximaal levensgenot te komen.

De magie achter ons logo

Ook ons logo staat symbool voor de waarden die wij uitdragen. De basis wordt gevormd door een schild, wat staat voor bescherming, veiligheid, geborgenheid. In het schild prijken hamer en bliksem. De hamer staat voor ordeschepper in de chaos en de bliksem staat voor afschrikwekkend, actief, krachtig.

Wij zijn buitengewoon actief om het met beeldspraak te brengen: uit te groeien tot een reus binnen onze sector.

Onze missie

Het is onze missie actief bij te dragen tot de bescherming van het levensgenot en de individuele geborgenheid.

Onze visie

Het is onze overtuiging dat krachtige beveiligingsconcepten bijdragen tot de bescherming van het levensgenot dat elk individu geniet. Dat levensgenot is immers de vrucht van alle inspanningen die jij als persoon hebt gemaakt om te staan waar je staat. Het is van grote waarde je verworden levensstijl te vrijwaren. Geborgenheid, of het gevoel dat je veilig bent, is een voorwaarde om je gelukkig te voelen en maximaal te renderen, dit zowel in je private, je sociale als je zakelijke omgeving.

Het winnende verschil

Wij maken het winnende verschil. Dat realiseren we door het geven van een duidelijk gemotiveerd en technisch ondersteun advies met bijpassend voorstel op maat. Aan de basis van onze beveiligingsadviezen liggen steeds een open en wederzijds vertrouwelijke communicatie. Elk advies wordt gedragen door een vakkennis van hogere orde en wordt bedacht door daadkrachtige en actieve raadgevers.

Buitengewone kansen

Doorgedreven opleidingen en buitengewone kansen tot zelfontplooiing vormen onze medewerkers tot experten binnen hun vakgebied. Experten die in al hun handelingen onze waarden uitdragen én de tevredenheid van haar opdrachtgevers centraal stellen. Zo draagt iedereen bij tot het behalen van een resultaat dat elke verwachting overstijgt.

Meer met minder

Het bereiken van een economisch verantwoord voorstel wordt gevoed door het continu opsporen van nieuwe mogelijkheden om met minder, meer te realiseren. Door het toepassen van moderne technieken en facilitaire integratie zal elk potentieel tot economische rendementsverhoging onder de aandacht komen. Geografische beperkingen in functie tot de te maken investeringen zullen tevens aan de grondslag liggen van de vrijwaring van economische haalbaarheid.

Buitengewone dienstverlening

Centraal staat onze buitengewone dienstverlening die zal bijdragen tot een, door geen andere geëvenaard, resultaat van wederzijdse tevredenheid en dit ook na toepassing van de geïmplementeerde oplossing. Dit alles onder de noemer: “Breng meer waarde dan verwacht.”

Onze passie, uw tevredenheid

Onze activiteiten bestaan uit het ontwikkelen, ontwerpen, aanbieden, leveren, plaatsen en onderhouden van beveiligingsoplossingen voor zowel de private gebruiker, de zakelijke gebruiker als de overheid. De boogde oplossingen kunnen één specifieke beveiligingstechniek of een combinatie van meerdere beveiligingstechnieken omvatten. Elke specifieke beveiligingsoplossing heeft een welbepaalde toepassingsmogelijkheid en zal instaan voor het inperken van specifieke omschreven latente risico's. Tevens zal elke beveiligingstechniek ook op vlak van toepasbaarheid gescreend worden in functie van het te beveiligen risico. Onze buitengewone passie voor beveiligingsoplossingen en beveiligingstechnieken zorgen er voor dat u verzekerd bent van een oplossingen die doordacht, doeltreffend, efficiënt en actief uw eigendommen beschermt.

De liefde voor ons vak vormt de motor van uw tevredenheid

32+

jaar ervaring in beveiliging

100%

inzet en wederzijds vertrouwen

24/7

dienstverlening vanuit België

Ben jij het volgende slachtoffer?

Inbraak behoort tot de top van belangrijkste criminaliteitsvormen. Slachtoffers ervaren inbraak als een zeer ingrijpende gebeurtenis die een zware impact nalaat op hun alledaags leven. Bij jij de volgende?

Download gratis ons e-boek "Winnen van inbrekers" en breng met onze tips inbrekers op andere gedachten.

50%
Winnen van inbrekers
Nu downloaden

Ik kijk ernaar uit jou dit jaar persoonlijk te helpen naar een succesvolle en ook zorgeloze toekomst.

Peter Cremers

Stap in de actie en maak een afspraak

[gravityform id="15" title="false"]


Referenties

Uit privacy overwegingen kunnen wij geen gedetailleerde referenties of klantenlijst beschikbaar stellen. Wij kunnen evenwel generieke informatie bezorgen over de toepassingen van de beveiligingsoplossingen die wij aanbieden.